Projektovanje
PEJZAŽNO PROJEKTOVANJE

Da bi se određeni prostor oplemenio potrebno je proći kroz niz analitičkih i kreativnih procesa koji
podrazumevaju: planiranje prostora, projektovanje, izvođenje radova i održavanje,
a sve u skladu sa zahtevima klijenata. Transformacijom terena, planiranjem adekvatne vegetacije,
vodenih elemenata i sistema za navodnjavanje, kroz proces projektovanja stvara se funkcionalna
kompozicija sa svrsishodnom formom i estetikom.

Osnovni element vrtne kompozicije je vegetacija koja svojom formom, teksturom i koloritom
određuje karakter i značaj same kompozicije.  Najvažnije karakteristike biljaka u procesu
projetovanja zelenih površina su: oblik, boja i mozaik lista, cvetova, cvasti, plodova, kao i
reljef, klima, zemljište, voda i mikroklimatski uslovi.  Planiranje rasporeda i broja biljaka
zavisi od veličine koje biljke dostižu u svom potpunom razvoju kao i od namene i veličine
objekta koji se uređuje. 

PROJEKTOVANJE SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Osnovni cilj projektovanja zalivnih sistema je da obezbedi biljkama potrebnu količinu vode za rast i ravoj,
dopunjavanjem atmosferskih izvora vode. Korišćenjem ovakvih sisema koji su stručno projektovani,
a kasnije i ugrađeni, može se uštedeti i do 50% vode. Analitičkim metodama prikupljaju se podaci
sa terena na osnovu kojih će se planirati racionalan raspored prskača, i programirati sistem
koji će raspršivati adekvatnu količinu vode koja je potrebna biljkama u odnosu na vrstu biljka
i ekspoziciju terena.