Kako orezujete biljke u vrtu?

Orezivanje biljaka

 

Osnovna pravila orezivanja:

 

 • Alat mora biti oštar što će samnjiti oštećenje biljke i ubrzati zarastanje reza
 • Bilju isključivo orezujte po suvom vremenu jer orezivanje po vlažnom vremenu stvara idealne uslove za prenošenje zaraze
 • Prilikom orezivanja bolesnih biljaka, posle svakog reza očistite makaze alkoholom
 • Dobro isplanirajte orezivanje biljaka jer se greške teško ispravljaju

 

Obavezno orezivanje:

 

 • Dobro osmotrite biljku sa svih strana i zaključite kako želite da ona izgleda nako orezivanje
 • Otklonite sve netipične grane za vrstu
 • Uklonite sve suve i suvo lišće i cetine iz unutrašnjosti stabla
 • Uklonite sve deformisane i značajno oštećenje grane
 • Proredite gust unutrašnji sklop grana radi bolje cirkulacije vazduha
 • Dobro ispitajte da li postoje bolesti i štetočine na biljci
 • Spalite sav zaražen materijal i očistite alat alkoholom

 

Imajte na umu da svaki put kada napravite rez zaustavljate rast u jednom, a podstičete rast grane u drugom smeru. Ovo je važno imati na umu kada želite da vaše mlado stablo razvije jaku strukturu granjanja.

Ostranite se vodene i uspavane pupoljke, kao i sve suve, trule, bolesne i napadnute grane od strane štetočina. Takođe, neophodno je odstraniti sve grane koje mogu da ugroze sigurnost ljudi.

Pravilnim orezivanjem biljaka ćete povećati brojnost i kvalitet cvetova.