Održavanje

Kako bi izgradnja zelenih površina imala smisla, zelene površine je potrebno održavati redovno i planski adekvatnim
alatima i mehanizacijom i redovno prihranjivati đubrivima i tretirati pesticidima. Ukoliko se održavanje sprovede pravilno, kvalitetno i planski,
zelene površine će biti funkcionalne, vitalne i reprezentativne.

Naša firma poseduje sva potrebna znanja, iskustvo, kao i alate i mašine za odgovorno i kvalitetno održavanje zelenih površina.

Održavanje i negovanje zelenih površina podrazumeva:

ODRŽAVANJE I NEGOVANJE BILJAKA

Podrazumeva: orezivanje, uklanjanje korova, prihranu, malčiranje, drenažu, zaštitu od štetočina i bolesti, pripremu biljaka za zimu,
uklanjanje snežnih nanosa, vađenje dotrajalih stabala iz bezbedonosnih i estetskih razloga.

ODRŽAVANJE  I NEGOVANJE TRAVNJAKA

Podrazumeva: košnje, aeraciju, prihranu, zaštitu štetočina i bolesti.

ODRŽAVANJE ZALIVNIH SISTEMA

Prilagođavanje režima zalivanja u zavisnosti od sezone, meteoroloških uslova i uslova sredine,
proveravanje ispravnosti rada prskača i drugih delova zalivnog sistema i zamena oštećenih.

Čišćenje ventila, filtera i dizne od kamenca i prljavštine.

Na kraju sezone zalivanja, komandnu jedinicu potrebno je isključiti iz struje, izvaditi bateriju za očuvanje memorije
kontrolera i na proleće je zameniti novom; zatvoriti glavni ventil za napajanje sistema vodom i isprazniti
cevovod od vode otvaranjem ispusnog ventila.